Zakres działalności kancelarii adwokackiej obejmuje sprawy:

– cywilne,
– odszkodowawcze,
– rodzinne,
– spadkowe,
– karne,
– karne gospodarcze i skarbowe,
– karne wykonawcze,
– wykroczenia,
– wypadki drogowe,
– nieruchomości,
– upadłościowe.    

        Wieloletnie doświadczenie i praktykę adwokacką zdobyłem w trakcie odbywania aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie
współpracując i prowadząc sprawy dla wielu Kancelarii adwokackich m. in. z Warszawy, Łodzi, Krakowa, Poznania i Rzeszowa.

        Obecnie jestem wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie pod numerem RZE/ADW/1279. Prawo ukończyłem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi (Katedra Prawa Finansowego). Ukończyłem również studia podyplomowe z Negocjacji i Mediacji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie.

        W trakcie aplikacji uczestniczyłem w negocjacjach i mediacjach w sprawach: cywilnych, gospodarczych, karnych, odszkodowawczych i rodzinnych.
Jestem mediatorem wpisanym na listę mediatorów w Centrum Mediacji i Rozwiązywania Sporów Instytutu Nauk Prawnych – Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie.